Skip to content

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe versie van de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) van kracht. Deze nieuwe wet, AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), is in overeenstemming met Europese normen en regelt de bescherming van natuurlijke personen op het gebied van verwerking- en vrij verkeer van persoonsgegevens binnen Europa. Bedrijven die op dit moment voldoen aan de WBP moeten opnieuw bekijken of zij nog steeds aan de AVG voldoen.

Digitaal verzamelen gegevens

Vrijwel elk bedrijf heeft te maken met gegevens van derden die worden verzameld of verwerkt. Het voldoende beschermen van deze gegevens is iets waar Mirage al veel ervaring mee heeft. Het verschil tussen de WBP en de AVG is niet groot; de basis blijft hetzelfde. Het moet voor iedereen duidelijk waarom en waarvoor de gegevens worden verzameld en verwerkt worden. De rechten voor betrokkenen worden onder de AVG wel belangrijker; het recht om gegevens te laten verwijderen is nu expliciet opgenomen en het recht om gegevens mee te nemen is nieuw. Daarnaast is het recht je te verzetten tegen automatisch gebruik (profilering) aangescherpt.

Wat is er nu al te doen?

  • Beoordelen en eventueel aanpassen van het huidig privacy beleid op aanvullingen vanuit de AVG;
  • Beoordelen en eventueel aanpassen van de huidige processen rondom toestemming van betrokkene voor het verwerken van persoonsgegevens;
  • Beoordelen of kan worden voldaan aan alle (bestaande én nieuwe) rechten van betrokkene en zo nodig aanvullende procedures ontwikkelen;
  • Beoordelen en eventueel aanpassen van de huidige procedures rond het melden van datalekken;
  • Beoordelen en besluiten of een functionaris gegevensbeveiliging moet worden aangesteld;
  • Inbedden van privacy by default en privacy by design in bestaande ontwerpprocessen;
  • Uitvoeren van Privacy Impact Assessments voor alle processen waarbij persoonsgegevens betrokken zijn en adequaat gevolg geven aan de uitkomsten van deze scans;
  • Opstellen van een register van alle verwerkingen waarbij persoonsgegevens betrokken zijn.

 

Hulp nodig? Mirage helpt! Neem contact met ons op voor meer informatie!

 

Delen op

Gerelateerde berichten

KPN stopt met 3G

KPN stopt met 3G

Vanaf 31 maart 2022 is KPN definitief gestopt met 3G. Steeds minder mensen maken gebruik…

Lees meer
Back To Top