Skip to content

Mirage respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Doeleinde verwerking

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor verschillende doeleinden. De verschillende doeleinden zijn de volgende:

Nieuwsbrief
Via de website van Mirage kunt u zich, tegelijkertijd met het aanvragen van een brochure en/of een proefrit, aanmelden voor de nieuwsbrief. Wij verwerken daarvoor uw naam en uw e-mailadres.

Supportdesk
Om u behulpzaam te zijn bij het support die wij leveren ten behoeve van de diensten die wij aan u leveren verwerken wij (persoons)gegevens om u goed te kunnen ondersteunen. Deze gegevens kunnen zijn: naam, adresgegevens, telefoonnummer, contactpersonen, e-mailadres, IP-adressen, inlog-gegevens en overige data om een goed assetmanagement te kunnen hanteren.

Klantgegevens
Om u goede service te geven als klant verwerken wij in ons systeem uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoons(gegevens) worden gebruikt om u goede service te bieden, facturen op te stellen.

Financiële administratie
Mirage is wettelijk verplicht om verzonden facturen te bewaren. Datzelfde geldt voor (verkoop)overeenkomsten. Ten behoeve van het opstellen van de (verkoop)overeenkomst en de factuur worden uw naam, adresgegevens, contactpersonen, e-mailadressen, telefoonnummers, IBAN-nummer, PayPal en/of creditcardnummer verwerkt.

Contact
Wanneer u wilt dat Mirage contact met u opneemt, kunt u op onze website het contactformulier invullen. Door het invullen van dat formulier verwerken wij uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. U kunt eveneens telefonisch, via Sociale Media en/of via Whatsapp contact opnemen. In dat geval verwerken wij ook vernoemde gegevens.

Sollicitaties
Wanneer u solliciteert bij Mirage op een vacature of wanneer u een open sollicitatie stuurt, verwerken wij in het kader van sollicitatieprocedure uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Mocht uw zelf in uw c.v. nog nadere persoonsgegevens melden, dan verwerken wij die ook.

Rechtsgronden

Doeleinde Rechtsgrond
Nieuwsbrief Toestemming
Supportdesk Uitvoering overeenkomst
Klantgegevens Toestemming
Financiële administratie Wettelijk
Contact Toestemming
Sollicitaties Toestemming

 

Bewaartermijnen

Mirage hanteert de volgende bewaartermijnen.

Doeleinde Rechtsgrond
Nieuwsbrief Tot afmelding
Supportdesk 30 dagen na aflopen contract
Klantgegevens 30 dagen na aflopen contract
Financiële administratie 7 jaar
Contact 30 dagen.
Sollicitaties 4 weken nadat de sollicitatie procedure is beëindigd, tenzij sollicitant wordt aangenomen.

 

Persoonsgegevens met derden

Mirage verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor haar eigen doeleinden. Zij maakt bij de verwerking wel gebruik van derden (verwerkers) die op basis van hun taak eveneens te maken hebben met uw persoonsgegevens. Dat zijn:

Zendesk Chat
Mirage maakt gebruik van Zendesk Chat, zodat klanten direct contact op kunnen nemen via de website. Als u besluit een chat te starten worden de volgende persoonsgegevens gevraagd, die met Zendesk worden gedeeld: naam, e-mail, telefoonnummer. Daarnaast wordt het IP-adres opgeslagen. Deze informatie wordt door Zendesk Chat niet met derde partijen gedeeld.

Google Adwords
Mirage kan binnen Google Adwords uw e-mailadres uploaden voor marketingdoeleinden. Google Adwords kan op basis hiervan zogenaamde “Similar Audiences” (gelijke doelgroepen) aanmaken waardoor Mirage relevanter kan adverteren. Google Adwords deelt uw e-mailadres niet met derden.

Microsoft Bing
Mirage kan binnen Microsoft Bing uw e-mailadres uploaden voor marketingdoeleinden. Microsoft Bing kan op basis hiervan zogenaamde “Similar Audiences” (gelijke doelgroepen) aanmaken waardoor Mirage relevanter kan adverteren. Microsoft Bing deelt uw e-mailadres niet met derden.

100%Leiden
Mirage besteed het opmaken van de website en de nieuwsbrief uit aan 100%Leiden. Hierbij worden (persoons)gegevens gebruikt als uw naam, bedrijf, telefoonnummer en e-mailadres gebruikt voor marketing doeleinde.

Tradium
Mirage maakt gebruik van het ERP-systeem Tradium, waarbij (persoons)gegevens worden opgeslagen zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adressen, bedrijf en financiële gegevens ten behoeve van de service die wij bieden. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van Accountview en Filelynx om dit te ondersteunen.

Wij delen uw persoonsgegevens met derden voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Mirage neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onderstaande contact informatie.

Inzage, correctie en recht van verzet

Als uw gegevens bij Mirage bekend zijn, heeft u, na schriftelijk verzoek, de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door Mirage verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen en kunt u de eventuele toestemming die u voor verwerking van uw persoonsgegevens gegeven heeft intrekken. Wanneer u niet benaderd wilt worden met informatie over onze producten en diensten kunt u dat uiteraard ook aan ons laten weten. Uw verzoeken zullen wij zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst behandelen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan onze functionaris gegevensbescherming:

Mirage
Kuiperbergweg 50
1100 AG Amsterdam

Of mailen naar: office@mirage.nl

 

Laatste update: mei 2018

Back To Top